Mi Fan Sẵn

Miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn đặt hàng trên € 120 (Ireland và Anh), € 200 Mỹ

Showing all 8 results

 • Mi Fan Sẵn 14D – Mi Fan đã được làm sẵn – Độ dầy 0.05mm

  $33.06 (incl VAT)
 • Mi Fan Sẵn Volume kiểu Nga 10D – Mi Fan đã được làm sẵn – Độ dày 0,07mm

  $27.55 (incl VAT)
 • Mi Fan sẵn Volume kiểu Nga 6D – Mi Đã Được làm Fan sẵn – Độ dầy 0,07mm

 • Mi Fan sẵn Volume kiểu Nga 7D – Mi Đã Được làm Fan sẵn – Độ dầy 0,07mm

  $23.42 (incl VAT)
 • Mi Fan sẵn Volume kiểu Nga 8D – Mi Đã Được làm Fan sẵn – Độ dầy 0,07mm

  $24.80 (incl VAT)
 • Phần mở rộng lông mi âm lượng 3D của Nga – Prefan Made Ready – Độ dày 0,10mm

  $17.91 (incl VAT)
 • Phần mở rộng lông mi chồn khối lượng 5D của Nga – Làm sẵn đã được làm sẵn – Độ dày 0,07mm

  $19.29 (incl VAT)
 • Phần mở rộng lông mi khối lượng 4D của Nga – Prefan Made Ready- Độ dày 0,07mm

  $19.29 (incl VAT)
Select your currency
United States (US) dollar